10° Пазарджик


Връщат ли се мутренските времена у насРегион

" АСАРЕЛ МЕДЕТ" АД набира оферти за избор на купувач на производствени отпадъци
2021-10-08 10:21:09

                       „АСАРЕЛ МЕДЕТ“ АД


                                         гр. Панагюрище


                                         НАБИРА ОФЕРТИ


за избор на купувач на производствени отпадъци от територията на дружеството


І. Вид на отпадъка – код и наименование, видове, количества:


Код 19.12.02 Черни метали (около 700 т/годишно):


 


незаготвен стоманен скрап (плътно желязо над 4 мм);


незаготвен стоманен скрап (тънкостенно желязо под 4 мм);


дребен стоманен скрап от износени стоманени топки;


Код 17.04.05 Чугун и стомана (отпадъци от строителство и събаряне) (около 100 т/годишно):


 


незаготвени отпадъци (с остатъци от бетон, базалт и др. неметални примеси)


 


Код 19 12 03 Цветни метали (около 15 т/годишно):


 


отпадъчни медни кабели (с изолация);


отпадъчни алуминиеви кабели (с изолация);


цветни метали примесени с черни (незаготвени).


 


Код 19 12 04 Пластмаса и каучук (около 200 т/годишно):


                пластмаса и каучук без примеси на метали;


                пластмаса и каучук с примеси на желязо (вложки, оплетки, арматури и др.);


                пластмаса и каучук с примеси на алуминиеви сплави (вложки, оплетки, арматури и др.); .


                Код 16 01 07* Маслени филтри (около 15 т/годишно)


Код 16 02 11* Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоро въглеводороди, HCFC, HFC (климатици, хладилници, фризери) (около 2 т/годишно)


Код 16 02 14 Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 - отпадъци от електрическо и електронно оборудване, несъдържащо опасни компоненти (ел. печки, бойлери, кафе-машини и др.) (около 3 т/годишно)


 


ІІ. Задължителни фирмени изисквания при офериране:


Предложение за цена за закупуване за 1 тон, като


цените на черните метали са обвързани с цената съответно на желязо дебело и желязо тънко в деня на продажбата, обявени в www.bgscrap.com;


цените на отпадъците от цветни метали и съдържащите цветни метали са обвързани с актуалната цена Cash Buyer на LME за съответния метал в деня на продажбата, и курса на БНБ за долара в деня на продажбата;


цените на отпадъците от пластмаса и каучук с примеси на алуминиеви сплави са обвързани с цената на алуминиево - магнезиева сплав в деня на продажбата, обявена в www.bgscrap.com.


Всички транспортни разходи са за сметка на купувача.


Маслените филтри се събират и се извозват в метални варели.


Годишното количество се изкупува текущо, на равномерни интервали, в петдневен срок от получаване на уведомление.


Натоварените количества задължително се премерват на ведомствен кантар. Кантарът е до 60 тона.


           


ІІІ. Други условия:                         


Избраният купувач следва да представи за сключване на договора заверени копия на валидни документи съгл. чл.35 от ЗУО, с всички последващи изменения и допълнения,


При подписване на договор определения за Купувач следва да представи гаранция (паричен депозит) за изпълнение на договора - в размер на 7 000 лв.


Офертите се подават в срок до 25.10.2021 год. по един от следните два начина: 


                Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“  с надпис: „Оферта за избор на купувач на производствени отпадъци“ и забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия“.


                Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com  лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.


За допълнителна информация - всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа на тел. 0357/ 60 435 и 60 424     


                                                          

Мнения по темата (0)
добави мнениеПочина инж. Благо Танков
Разследват саморазправа между съпартийци в Пазарджик
Двама мъже и жена са загинали при катастрофа на пътя между Овчеполци и Черногорово
Стартира кампания "Не си играй със съдбата им"
Тялото на мъж е открито след пожар в къща във Велинград
Пешеходка е била блъсната от автомобил в Пазарджик
Всички права запазени © Разработено от Ирида Дизайн