32° Пазарджик


Връщат ли се мутренските времена у насРегион

"Асарел Медет" АД с офертно проучване за фирма за изкупуване на производствен отпадък
2020-06-17 13:27:10

„АСАРЕЛ МЕДЕТ“ АД


гр. Панагюрище


 провежда офертно проучване за избор на фирма за изкупуване на производствен отпадък с код 16 02 13* излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 (офис-оборудване)


Вид на отпадъка – компютри, принтери, монитори, копирни машини, клавиатури и др.


Място на натоварване - площадка на „Асарел–Медет“АД


Заплащане - авансово, по банков път


Всички транспортни разходи са за сметка на купувача


Купувачът да притежава разрешение, издадено по реда на чл. 67 ЗУО, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда


Офертите се подават в срок до 28.06.2020 г. по един от следните два начина: 


                - Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“  с надпис: „Оферта за избор на фирма за изкупуване на производствен отпадък с код 16 02 13*“ и забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия“.


                - Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.


Оглед може да се прави всеки работен ден от 900 до 1500 часа след предварителна заявка на тел. 0357/ 60 435 или 60 424 .


За допълнителна информация: Даниела Ранчева, тел.: 0357/60 435       


                                                                             

Мнения по темата (0)
добави мнениеПродължава поетапното пръскане и обработка на дървесните видове срещу гъсеници и вредители в Пазарджик и околните села
„АСАРЕЛ МЕДЕТ“ АД ПРОДАВА УПОТРЕБЯВАНО ОБОРУДВАНЕ
Издирват племенник, пребил възрастната си леля
Община Пазарджик предоставя новото игрище в Зоната на здравето за подготовка на футболистите от ДФК „Орлета“
Фестивалът за занаятчийска храна и бира “БириМанджаро” се отлага отново
Община Пазарджик продължава програмата за реновация на тротоари
Община Пазарджик: От понеделник се попълват незаетите места за първолаци в училищата от Община Пазарджик
Всички права запазени © Разработено от Ирида Дизайн