16° Пазарджик


Връщат ли се мутренските времена у насПолитика

"Басейнова дирекция" спира за 3 месеца изграждането на моста над река Марица
2019-04-12 17:37:06

 


На последната си пресконференция кметът на общината Тодор Попов съобщи, че строителството на новия пешеходен мост над река Марица се спира за три месеца, заради размножаването на жабите. По този повд се появиха някакви спекулации. Оказва се, че строителството се спира от Басейнова дирекция още с издаването на разрешително за строителните работи. Ето и хронологията на събитията, оповестени от администрацията на общината:

Община Пазарджик обяви процедура за възлагане на Обществена поръчка  с предмет  „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи за обект „Пешеходен мост над р. Марица между „Зоната на здравето“ и парк-остров „Свобода“ на 16.02.2018 г. Към документите по процедурата е приложен предварително изработен идеен проект.  Методиката за класиране на офертите на участниците се състои единствено и само от показатели, които имат числов израз, т.е подходът е единствено и само математически и не включва никакви субективни оценки.

Успоредно с обявяването на процедурата, на 14.02.2018г., Община Пазарджик е подала в Басейнова дирекция ”Източнобеломорски район”(БДИБР) искане за издаване на разрешително за ползване на воден обект, което е издадено на 02.07.2018г. В разрешителното е указан режим на ползване, с който е изключен периодът от 01.04 – 30.06 за всяка година от срока на действие.

На 22.05.2018 г. е издадено, от кмета на Община Пазарджик, решение за избор на изпълнител, което е обжалвано от един от участниците.

Решението е потвърдено и оставено в сила с Решение №842/26.07.2018 год. на Комисия за защита на конкуренцията, а в последствие и с Решение № 15934/19.12.2018 год. на Върховния административен съд.

След влизане в сила на решението на ВАС, на 07.01.2019 г. е сключен договор с „ЕКО-ХИДРО-90“ ООД.


 

Мнения по темата (0)
добави мнение3 100 ученици преминаха екологично обучение в кампанията „Рециклиращо предизвикателство“
Децата на Пазарджик събраха над 4,5 т. пластмасови отпадъци в състезание по рециклиране.
"Училище за родители" ще приключи с традиционните празници за деца и родители
Децата до 7г. вече ще пътуват безплатно в обществения транспорт в Пазарджик
Без винетки до Добровници, Мокрище и Черногорово
Поздрав на кмета Тодор Попов по повод Денят на театъра
Всички права запазени © Разработено от Ирида Дизайн