17° Пазарджик


Връщат ли се мутренските времена у насПолитика

Над 103 хиляди имат право да гласуват на изборите за Европейски парламент в община Пазарджик
2019-05-17 13:59:33

 

Броят на избирателите по предварителните избирателни списъци за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. за  Община Пазарджик е 103 586, както следва:

- за град Пазарджик – 68 609;

- за кметствата – 34 977.

За предстоящите избори със Заповед №914/10.05.2019 г. на Кмета на Община Пазарджик е образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия. С нея могат да гласуват лица с трайни увреждания, които не им позволяват да напускат дома си. Същите следва да подадат заявление (по образец) до 20.05.2019г.(вкл.) в общинска администрация, Дирекция “Гражданска регистрация на населението” (или в кметствата на Общината). Към подаденото заявление се прилага копие на документ от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза.

На 11.05.2019 г. (вкл.)  изтече срокът за прием на заявления за гласуване по настоящ адрес и за издаване на удостоверения за гласуване на друго място.

Приети и обработени са  457 броя заявления за гласуване по настоящ адрес:

- за град Пазарджик – 70 бр.;

- за кметствата – 387 бр.

Няма издадени удостоверения за гласуване на друго място.

Общинската администрация ще впише в избирателните списъци всички избиратели, които са със служебно заличен адрес (дерегистриран постоянен адрес), но имат избирателни права и не фигурират в отпечатаните избирателни списъци. Това вписване ще бъде извършено преди предаването на списъците на секционните избирателни комисии.

 

3 100 ученици преминаха екологично обучение в кампанията „Рециклиращо предизвикателство“
2019-04-18 13:22:28

 

В пленарната зала на Община Пазарджик бяха обявени резултатите от състезанието между ученици и учители „Рециклиращо предизвикателство“.

Победителите от първия етап:

Първа награда от 500 лв. печели 1 В клас, НУ „Васил Левски“;

Втора награда от 300 лв. печели 2 В клас, НУ „Васил Левски“;

Трета награда от 200 лв. печели 4В клас, I-во ОУ „Климент Охридски“.

 

Победителите от втория етап:

Първа награда от 3000 лв. печели I-во ОУ „Св.Климент Охридски“;

Втора награда от 2000 лв. печели ПГ „Иван Сергеевич Аксаков“;

Трета награда от 1000 лв. НУ “Отец Паисий“.

 

Инициативата на ЕКОПАК България и Община Пазарджик е за поощряване на разделното събиране на отпадъци в града, опазването на природата и изграждане на устойчиви навици за разделно събиране сред учениците и техните семейства.

Кампанията, стартира на 12 март и бе насочена към всички ученици и учители от града. Проведе се в рамките на един месец в два етапа: I ви етап: Състезание за клас, събрал най-много пластмасови отпадъци от опаковки; II- ри етап: Състезание за най-активно училище- училище провело най-много часове на класа по темата;

В борбата за наградите се включиха 3 100 ученици от 17 училища. В рамките на инициативата бяха събрани 4 500 кг отпадъци от опаковки от пластмаса и бяха проведени 107 еко часове на класа с образователни материали, предоставени в онлайн платформата на Екопак България.

Инициативата е част от усилията на Екопак България за изграждане и поддържане на ефективна система за разделно събиране на отпадъци. Ползите от рециклирането за обществото и околната среда са безспорни и затова популяризирането му сред най-младите е приоритет и добра инвестиция в зеленото бъдеще на града.

 За Екопак България АД: „ЕКОПАК България” е най-голямата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки в България с 42% пазарен дял. В организацията членуват над 1200 български и мултинационални компании. Компанията създава и управлява системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки в 83 общини с население от 2’570 000 жит.  И има разположени 15 800 бр. контейнери. Компанията е единствената организация, която използва система от три цветни контейнера: син - за хартия  и картон, жълт - за пластмасови и метални опаковки, и зелен - за стъкло.

Основната дейност на ЕКОПАК е управлението на процесите по събиране, сортиране и рециклиране на отпадъците от опаковки. През 2018 г. Са оползотворени и рециклирани общо 100 974,37 т. отпадъци от опаковки или 60,69%  от общо декларираните от членовете ни опаковки.

ЕКОПАК сортира събраните отпадъци на 19 специлизирани площадки, като 16  от тях са нейна собственост (в София, Божурище, Равно поле, Горна Оряховица, Пазарджик, Хасково, Правец, Силистра, Видин, Перник, Плевен, Враца, Бургас, Дупница и Русе), които осигуряват над 250 работни места. Общият капацитет на сортиращите мощности възлиза на 320 хил. тона.

"Басейнова дирекция" спира за 3 месеца изграждането на моста над река Марица
2019-04-12 17:37:06

 

На последната си пресконференция кметът на общината Тодор Попов съобщи, че строителството на новия пешеходен мост над река Марица се спира за три месеца, заради размножаването на жабите. По този повд се появиха някакви спекулации. Оказва се, че строителството се спира от Басейнова дирекция още с издаването на разрешително за строителните работи. Ето и хронологията на събитията, оповестени от администрацията на общината:
Община Пазарджик обяви процедура за възлагане на Обществена поръчка  с предмет  „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи за обект „Пешеходен мост над р. Марица между „Зоната на здравето“ и парк-остров „Свобода“ на 16.02.2018 г. Към документите по процедурата е приложен предварително изработен идеен проект.  Методиката за класиране на офертите на участниците се състои единствено и само от показатели, които имат числов израз, т.е подходът е единствено и само математически и не включва никакви субективни оценки.
Успоредно с обявяването на процедурата, на 14.02.2018г., Община Пазарджик е подала в Басейнова дирекция ”Източнобеломорски район”(БДИБР) искане за издаване на разрешително за ползване на воден обект, което е издадено на 02.07.2018г. В разрешителното е указан режим на ползване, с който е изключен периодът от 01.04 – 30.06 за всяка година от срока на действие.
На 22.05.2018 г. е издадено, от кмета на Община Пазарджик, решение за избор на изпълнител, което е обжалвано от един от участниците.
Решението е потвърдено и оставено в сила с Решение №842/26.07.2018 год. на Комисия за защита на конкуренцията, а в последствие и с Решение № 15934/19.12.2018 год. на Върховния административен съд.
След влизане в сила на решението на ВАС, на 07.01.2019 г. е сключен договор с „ЕКО-ХИДРО-90“ ООД.

Децата на Пазарджик събраха над 4,5 т. пластмасови отпадъци в състезание по рециклиране.
2019-04-10 13:43:01

 

В събота, 6 април, в Пазарджик се проведе първата част от кампанията на Екопак България и Община Пазарджик „Рециклиращо предизвикателство“. Кампанията, която стартира на 12 март, е насочена към всички ученици и учители от всички възрасти в града. Нейната цел е да привлече вниманието на учениците, родителите и учителите върху разделното събиране на отпадъците и тяхното рециклиране, опазването на околната среда, здравето на хората и спестяването на природни ресурси. Изграждането на устойчиви навици за разделно събиране сред учениците и техните семейства. Кампанията се провежда в два етапа:I ви етап: Състезание за клас, събрал най-много пластмасови отпадъци от опаковки; II- ри етап:  Състезание за най-активно училище- училище провело най-много часове на класа по темата;

В събота стотици деца, родители и учители предадоха събраните пластмасови отпадъци на организираните от Екопак България три пункта в различни локации в града. Всяко дете предало отпадъци получи специален талон с посочени предадените килограми, който трябва да предаде в училище на класният ръководител.

В надпреварата се включиха почти всички училища от града, но най-активни бяха учениците от училище СУ „Отец Паисий“, НУ „Васил Левски“ и I-во СО „Климент Охридски“.
Не останаха по-назад и по-големите ученици от ЕГ „Бертхолт Брехт“ и ПМГ „ Константин Величков“, които общо предадоха  795,800 кг отпадъци. 580 бр. ученици се включиха в състезанието и успяха да предадат над 4,5 тона отпадъци за рециклиране.
Официалното обявяване на победителите и на класа събрал най-много отпадъци и печелещ голямата награда ще се проведе на   17.04.2019 г. (сряда) от 11,00 часа в сградата на Община Пазарджик. Тогава ще бъдат обявени и трите най-активни училища от втория етап от състезанието.

"Училище за родители" ще приключи с традиционните празници за деца и родители
2019-04-09 13:28:13

 

Като заключителен етап от инициативата „Училище за родители“ през следващата седмица ще се проведат традиционните празници за деца и родители. Проявите ще са както следва: в ДГ „Валентина Терешкова”  на 16 април, в ДГ „Снежанка”  на 17 април,  в ДГ „Юрий Гагарин” на 18 април и в ДГ „Радост” на 19 април.

Забавни игри с участието на децата и техните майки и татковци, песни, танци и весело настроение предвиждат организаторите на празника.

Благодарствена грамота от името на кмета на общината г-н Тодор Попов ще получи всеки родител, който е участвал в беседите през последните три месеца. За децата са подготвени книжки, а за детските заведения – спортни пособия.

Заниманията в „Училище за родители” се провеждат за трета поредна година. Беседите се водят от обществени възпитатели към МКБППМН и секретаря на комисията.

Целта на инициативата е на родителите да се предоставя информация и знания за възпитанието и отглеждането на децата, както и увереност, че могат да се справят с едно от най-големите предизвикателства в живота.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >> 
Всички права запазени © Разработено от Ирида Дизайн