12° Пазарджик


Връщат ли се мутренските времена у насПолитика

Кметът Тодор Попов откри изцяло реновираното ОУ " Хр.Ботев"
2018-03-21 13:51:07

 

Изцяло обновеното и санирано ОУ „ Хр. Ботев“ в Пазарджик днес официално отново отвори врати.  Лентата на реновираното училище беше прерязана от кмета  Тодор Попов, директорката на училището Боряна Кънева и Георги Иванов, представител на фирмата изпълнител. 

Стойността на ремонтните дейности за сградата и дворното пространство на ОУ „Христо Ботев” е 991 535,68 лв. с ДДС. Строителните дейности стартира през есента на миналата година и се наложи възпитаниците на  училището временно да бъдат преместени в ОУ „Христо Смирненски“.  Сграда на у-ще „Хр.Ботев“е санирана отвън, направен е пълен ремонт и подмяна на парната инсталация, обновени са сервизните помещения – складове и тоалетни, а всички учебни помещения, както и кабинетите на преподавателите и директорката са пребоядисани. Изцяло е подменен старият паркет, който е заменен с ...

Кметът Тодор Попов: Нови инвестиции и работни места в Пазарджик
2018-03-14 10:42:45

 

До края на гидината в Пазарджик ще бъдат реализирани нови инвестиции и ще бъдат открити нови работни места, съобщи кметът на общината Тодор Попов.

Фирма   „Костал“   ще разкрие  нови  1100  работни места в Пазарджик, след като  пусне в експлоатация нови производствени мощности. Решението  е взето  от  Борда  на  директорите  на  „Костал“, като   намерението  на  компанията е  да  разшири сега действащия си завод в града   с  още  12  500 кв.  м  с  производствени мощности. Работните проекти  са  внесени  в  общината и предстой реализация, информира Тодор Попов. Нови 110 работни места ще отклие местното машиностроително дружество „РИАС“, след като следващия месец ще открие новите си производствени мощностти. Инвестиционни намерения е заявила и турска фирма, която наскоро е закупила 40дка парцел в индустриалната зона на Пазарджик, където след изграждането на съоръжения ще бъдат открити 200 работни места. ...

Определени са две площадки за изхвърляне на строителни отпадъци
2018-03-14 10:28:23

 

След въвеждането в експлоатация Регионално депо за неопасни отпадъци – Пазарджик, Клетка 1, което обслужва девет общини от област Пазарджик, обединени в Регионално сдружение за управление на отпадъците – Пазарджик, на територията на депото, както и на територията на община Пазарджик, няма обособена площадка за строителни отпадъци, собственост на Община Пазарджик.

Съгласно чл. 7, ал.1 от Закона за управление на отпадъците:  Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци и притежателите на отпадъци ги третират самостоятелно или ги предоставят за събиране, транспортиране и третиране на лица, които имат право да извършват тези дейности в съответствие с този закон.”

Фирмите,  предоставящи специализирани площадки за събиране, третиране /рециклиране/ и оползотворяване на строителни отпадъци,  са обособени според Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, (издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите и министъра на здравеопазването, обн., дв, бр. 81 от 17.09.2004 г.).

Фирмите, отговарящи на изискванията, с обособени такива площадки,  находящи се на територията на общините Пазарджик и Пловдив са, както следва:

1./  „АЛЕКСА-69” ЕООД с ЕИК:200455786, 

с адрес: гр.Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза”89

МОЛ: Валентин Кирилов Василев.

тел за връзка:0896 616 616.

2/. "ВИС СТРОЙ 1"ЕООД с ЕИК:  203338393

адрес:  гр. Пловдив , бул. „Шести септември” , № 152 А , ет. 2, офис 210Б;

МОЛ: Ивайло Николов Тошев.

тел. :  0888 347 444; 0884 874 787.

Площадката се намира на 9 –ти км, на път І-8 Пловдив-Пазарджик.

За четвърти пореден път цветя за смет в Пазарджик
2018-03-13 14:56:01

 

За четвърта поредна година Община Пазарджик организира кампания под надслов “По-чист, по-зелен и цветен Пазарджик - 2018”, която ще се проведе на 24 март /събота/ от 9.00 до 14.30 часа. Всички заинтересовани ще имат възможността да предадат отпадъци от: излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /включително едрогабаритно/, хартия, пластмаса, стъкло, излезли от употреба батерии и акумулатори.

Срещу предаден отпадък, всеки гражданин може да получи цветя, декоративни храсти или дървета.

Ще бъдат обособени 6 пункта на територията на града:

-  Пресечката на ул.”Цанко Церковски” и ул.”Петър Бонев”;

- Пресечката на ул.”Стоян Василев” и ул.”Кочо Честименски” – до входа на ЕГ ”Бертолд Брехт”

- Пресечката на ул. ”Пловдивска” с ул. “Стефан Караджа” – зад аптеката на паркинга;

- ул.”Патриарх Евтимий”, до ЦДГ „Дъга”;

- ул.”Панайот Волов” до СОУ ”Любен Каравелов” /Църквата “Св. Георги”/;

- Пресечката на ул.”Александър Стамболийски” и ул.”Славянска”.

На посочените по-горе места ще бъдат разположени: цветни контейнери за хартия, пластмаса и стъкло; контейнер тип „Бобър” за битов отпадък и автомобили за едрогабаритни отпадъци и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Община Пазарджик ще осигури 4 500 бр. цветя и 100 броя млади фиданки.

Партньори на провежданата кампания са:

„Брокс” ООД, която ще осигури контейнери за битов отпадък и извозването им;

„Екобулпак” АД, която ще осигури контейнери за хартия, пластмаса, стъкло и извозването им, както и 80 бр. млади туи;

„Екопак България” АД, която ще осигури контейнери за хартия, пластмаса, стъкло и извозването им;

 „Стийл Интертрейд”, която ще осигури, автомобили за предадено излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и извозването му;

Поради нарастващия интерес с всяка година, през тази в провеждането на кампанията ще бъдат включени и някои от по-големите села на Община Пазарджик.

Областният управител разпореди мерки за недопускане на наводнения в региона
2018-02-21 10:47:14

 Със Заповед на областния управител Стефан Мирев се разпореждат поредица от мерки до кметовете на общини, собствениците и ползвателите на големи хидротехнически съоръжения, собствениците и наемателите на микроязовири за недопускане на бедствия при пролетното снеготопене.

          Кметовете на общини:

1. Да предприемат действия за поддържане на достатъчен свободен обем на микроязовирите на територията на общината за поемане на повърхностните води през пролетния сезон, почистване на преливниците и профилактика на основните изпускатели.

2. Да актуализират аварийните планове на микроязовирите при промяна на наемателите, лицата от аварийните групи, техниката за отстраняване на аварии и други елементи от плана.

3. Да предприемат действия по осигуряване на проводимост на речните корита в границите на урбанизираните територии, съгласно изискванията на чл.140, ал.4 от Закона за водите.

4. Да създадат организация за осигуряване на наблюдение на водностопанските обекти и речните корита при повишаване на водното ниво, вследствие на обилни валежи и евентуално рязко снеготопене.

5. Да извършат проверка на средствата за оповестяване и да информират населението за действия и евакуация при наводнения, съобразно разчетите в общинския план.

6.Да връчат копие от заповедта на собствениците/наемателите на язовири на територията на общината, за изпълнение.

7. В заседание на общинския щаб да бъдат предвидени за обсъждане конкретните действия по осигуряване на постоянната и оперативната защита при наводнения, като в заседанието да участват кметовете на населените места и наемателите на микроязовири.

8. В срок до 23.03.2018 г да изпратят в Областна администрация Пазарджик писмени доклади за извършеното по заповедта. В докладите да се представят данни за завирения обем на всеки микроязовир

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >> 
Всички права запазени © Разработено от Ирида Дизайн